Presentació

Tots sabem que l'aturada cardiorrespiratòria en el nen és infreqüent però temuda, ja que el seu desenllaç és fatal en la majoria dels casos, i és difícil actuar de forma eficient en aquests tipus de situacions. És important recordar que l'atenció correcta i immediata en front d'aquestes situacions pot canviar dràsticament el pronòstic vital, i disminuir la morbilitat associada".
 

La Societat Catalana de Pediatria va iniciar al 1997 un programa de formació en reanimació cardiopulmonar pediàtrica i neonatal, dirigit als diferents professionals que tenen cura de la salut infantil, que ja ha assolit un prestigi merescut.