Demanda de cursos

Per demanar la  realització d’un curs cal fer arribar al Comitè de RCP de la Societat Catalana de Pediatria la sol·licitud pertinent a través d’aquest formulari  on line

Caldrà presentar la sol·licitud amb 65 dies d’antelació a la data de realització de l’activitat, en cas contrari la sol·licitud no podrà ser admesa a tràmit.

Cal facilitar totes les dades de contacte de la persona que fa la sol·licitud, especificar el tipus de curs sol·licitat, nombre d’alumnes estimat, director-coordinador  i dates i lloc proposats de celebració

Cal notificar qui organitza el curs i precisar què es sol·licita del Comitè.

Per concretar el material necessari  cal fer servir la relació del full de petició de material