ico-header pages

LA SOCIETAT

TRANSPARÈNCIA

 • D’acord amb l’ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública, procedim a facilitar la següent informació:

 • Raó Social Fundació Catalana de Pediatria
  Adreça C/ Major de Can Caralleu, 1-7, 08017 Barcelona
  Correu electrònic scpediatria@academia.cat
  Web www.scpediatria.cat
  Telèfon 93 203 03 12
  CIF G 60783826
  N. Registre Fundacions 904
  N. Registre Grups Interès 1.686.129

  Activitats

  Composició dels òrgans de govern i de l'equip directiu

  Estats financers i memòria econòmica

  Estatuts

  Estructura directiva i de govern

  Resultat de les activitats acomplertes