Activitats

ACTIVITATS

Premi Societat Catalana de Pediatria 2021

al millor treball publicat a Pediatria Catalana els anys 2019 i 2020