Altres documents. Generalitat de Catalunya

15/04/2024

Tríptic informatiu per les famílies

24/05/2023

Tríptic publicat pel Departament de Salut per donar informació als pacients portadors d'anèmia falciforme.

El dia  24  de maig 2023 va tenir lloc el webinar “Els portadors de trets falciformes (Hemoglobina S i C) en el cribratge neonatal, gestió i circuits en atenció primària”, organitzat per l’ Agència de Salut Publica de Catalunya i el CatSalut, amb l’objectiu de fer difusió entre els professionals de pediatria del circuit de coordinació i derivació dels infants que son detectats en el programa de cribratge neonatal  com a portadors del tret falciforme amb la detecció de l’hemoglobina S i C, prova que es realitza des del 2015. Podeu trobar la gravació d'aquest webinar al nostre canal de YouTube.

Webinar 

 

09/05/2023

Document publicat pel Departament de Salut sobre els indicadors de salut perinatal a Catalunya, corresponent a l’any 2021.

Les dades que es presenten en aquest document provenen del monitoratge sistemàtic del registre de nadons que es  nodreix, des de l’any 1993, de la butlleta del Programa de detecció precoç neonatal de metabolopaties congènites. El registre de nadons te una cobertura del 100% del nadons nascuts vius tant als centres maternals del sistema sanitari integral d’utilització pública com als centres privats.

 L’any 2021 van néixer 57.470 nadons residents a Catalunya. Això representa una reducció d’un 1,8% respecte l’any anterior (58.533), mantenint-se l’evolució descendent iniciada l’any 2009.

El Departament de Salut acaba de publicar l’últim informe sobre els indicadors de salut perinatal a Catalunya, corresponent a l’any 2021.

Informe complet

Resum executiu

09/04/2023

Informe publicat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya on analitza les característiques epidemiològiques dels casos confirmats de N. meningitidis i la sensibilitat antimicrobiana dels casos declarats al Sistema de notificació microbiològica de Catalunya durant els anys 2016 – 2019.

Durant el període d’anàlisi del 2016 al 2019 s’han notificat 274 casos confirmats de N. meningitidis, dels quals un centenar en edats pediàtriques.

Les taxes d’incidència més elevades han estat en els menors d’1 any, seguides per les del grup d’1 a 4 anys.

El serogrup més freqüents ha estat el B i ha representat el 54,4% dels casos, seguit dels serogrups W135 (47 casos; 17,2%), C (22 casos, 8%), Y (20 casos; 7,3%), Y+W135 (2 casos; 0,7%) i A (1 cas; 0,4%). Al llarg del període 2016 - 2019, el serogrup B ha presentat percentatges superiors a la resta de serogrups, tot i que des de l’any 2016 s’observa una davallada. Contràriament, els serogrups W i Y han mostrat un augment durant aquest període.

09/04/2023

Document publicat pel CatSalut on s’actualitzen els criteris operatius de planificació i cartera de serveis establerts en relació amb l’atenció dels nounats als centres hospitalaris del SISCAT de Catalunya

27/02/2023

 

El Departament de Salut promourà l’aigua a través de fonts i regularà els aliments i les begudes saludables que es venen a les màquines expenedores, cafeteries i menjadors dels hospitals i centres sanitaris de la xarxa d’utilització pública (SISCAT). Ho farà a través d’una instrucció del Servei Català de la Salut (CatSalut) que va entra en vigor el 20 de febrer.

Aquesta instrucció impulsada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya en el marc del Pla per a la Promoció de la Salut a través de l’Activitat Física i l’Alimentació Saludable (PAAS), marca els criteris alimentaris i nutricionals per a aliments i begudes envasats. En aquest sentit, prioritza els productes amb menys quantitat de sucres afegits i sal, quantitats més elevades de fibra i millor perfil lipídic (greixos insaturats).

 

17/02/2023

 

L’Honorable  Sr. Carles Campuzano, conseller del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, va presentar el 3 de febrer del 2023 el Pla de millora del sistema d’atenció a la infància i l’adolescència 2022-2025.

El Pla és el full de ruta que la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut promou amb l’objectiu de transformar l’actual sistema encarregat de vetllar pels nens i nenes en situació de risc o desemparament a Catalunya. El document posa l’accent en la prevenció, la reconversió del model residencial, l’increment del nombre de famílies acollidores o la millora de les condicions i la formació de les professionals del sector. Així mateix, també es fixa com a objectiu la monitorització quantitativa i qualitativa del sistema que faciliti la presa de decisions basada en les dades.

 

17/02/2023

 

L’Honorable  Sr. Carles Campuzano, conseller del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, va presentar el 3 de febrer del 2023 el Pla de millora del sistema d’atenció a la infància i l’adolescència 2022-2025.

El Pla és el full de ruta que la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut promou amb l’objectiu de transformar l’actual sistema encarregat de vetllar pels nens i nenes en situació de risc o desemparament a Catalunya. El document posa l’accent en la prevenció, la reconversió del model residencial, l’increment del nombre de famílies acollidores o la millora de les condicions i la formació de les professionals del sector. Així mateix, també es fixa com a objectiu la monitorització quantitativa i qualitativa del sistema que faciliti la presa de decisions basada en les dades.

 

18/12/2022

El 16 de desembre del 2022 la síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, i l’adjunta d’infància, Maria Jesús Larios, van presentar l’Informe sobre els drets de l’infant del 2022 a la vicepresidenta primera amb funcions de presidenta del Parlament, Alba Vergés.

En aquest document la síndica alerta de l’augment del nombre d’infants en situació de vulnerabilitat social i de mancances estructurals en les polítiques per fer-hi front.

Entre els punts més destacables indica que:

-Gairebé el 70% dels infants en risc de pobresa severa no tenen accés a la renda garantida de ciutadania

-Les polítiques de transferències socials a Catalunya són menys efectives per combatre la pobresa que les europees

-L’increment del 36% del pressupost en polítiques d’infància no ha comportat una millora equivalent de la situació dels infants

-L’atenció en l’àmbit de la salut mental està per sota de la prevalença de problemes de salut mental de la població infantil, i la mitjana de visites és clarament insuficient

18/12/2022

 

El 16 de desembre del 2022 la síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, i l’adjunta d’infància, Maria Jesús Larios, van presentar l’Informe sobre els drets de l’infant del 2022 a la vicepresidenta primera amb funcions de presidenta del Parlament, Alba Vergés.

En aquest document la síndica alerta de l’augment del nombre d’infants en situació de vulnerabilitat social i de mancances estructurals en les polítiques per fer-hi front.

Entre els punts més destacables indica que:

-Gairebé el 70% dels infants en risc de pobresa severa no tenen accés a la renda garantida de ciutadania

-Les polítiques de transferències socials a Catalunya són menys efectives per combatre la pobresa que les europees

-L’increment del 36% del pressupost en polítiques d’infància no ha comportat una millora equivalent de la situació dels infants

-L’atenció en l’àmbit de la salut mental està per sota de la prevalença de problemes de salut mental de la població infantil, i la mitjana de visites és clarament insuficient

 

26/11/2022

L’Àrea per la defensa dels drets des Infants de la Sindicatura de Greuges de Catalunya ha elaborat l’informe “La protecció dels infants i els adolescents en l'entorn digital” i l’ha lliurat recentment al Parlament de Catalunya.

Aquest informe, remarca els avantatges, però també els riscos, que té l'entorn digital per als drets dels infants i adolescents. D’una banda, l’accés a les tecnologies de la comunicació i a internet contribueix a garantir alguns drets dels infants i adolescents, com el dret a la participació o a la informació. De l’altra, però, ens preocupen les desigualtats existents en l’accés a les tecnologies, i també els riscos i perills que això pot comportar en altres drets, com el dret a l’educació, a un correcte desenvolupament, a la salut o a la integritat.

26/11/2022

 

L’Àrea per la defensa dels drets des Infants de la Sindicatura de Greuges de Catalunya ha elaborat l’informe “La protecció dels infants i els adolescents en l'entorn digital” i l’ha lliurat recentment al Parlament de Catalunya.

Aquest informe, remarca els avantatges, però també els riscos, que té l'entorn digital per als drets dels infants i adolescents. D’una banda, l’accés a les tecnologies de la comunicació i a internet contribueix a garantir alguns drets dels infants i adolescents, com el dret a la participació o a la informació. De l’altra, però, ens preocupen les desigualtats existents en l’accés a les tecnologies, i també els riscos i perills que això pot comportar en altres drets, com el dret a l’educació, a un correcte desenvolupament, a la salut o a la integritat.

 

24/09/2022

Document elaborat pel grup de treball sobre salut mental  de l’Observatori dels drets de la Infància del Departament de Drets Socials de la Generalitat on analitza la situació actual, les mancances i fa propostes de millora relacionades  amb la salut mental de la infància i l’adolescència a Catalunya. En aquest grup participen, com a representants de la SCP,  els pediatres Antoni Martínez Roig i Federica Guarino.

05/02/2022

Estudi publicat per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) on s’avalua l’impacte d’una selecció d’intervencions psicològiques en la infància i l’adolescència en el context de la violència física i sexual a partir d’una revisió sistemàtica de l’evidència científica.

27/12/2021

Informe que presenta els 10 principals reptes per a la garantia dels drets dels infants i els adolescents en el context de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19

19/09/2021

Pla de prevenció del suïcidi de Catalunya 2021-2025 (PLAPRESC) que es va presentar el 9 de setembre del 2021 i que té com a objectiu reduir el 2030 la taxa de temptatives i mort per suïcidi en més d’un 15% a tota la població i en més d’un 20% en els grups prioritaris, així com reduir l’estigma social mitjançant actuacions de tipus comunitari.

 

04/06/2021

 

Manuals de recomanacions (un per professionals i un altre per familiars) publicat per la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya  amb consells de com actuar quan hi ha una revelació de violència sexual en nens,nenes i adolescents.

 

04/06/2021

 

Manuals de recomanacions (un per professionals i un altre per familiars) publicat per la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya  amb consells de com actuar quan hi ha una revelació de violència sexual en nens,nenes i adolescents.

 

28/12/2020

Tríptic “Auxili! No para de plorar” publicat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)  que conté consells per a qui té cura d’un nadó, per evitar el sacsejament del lactant o nadó. 

17/11/2020

Informe publicat per l'Observatori de Desigualtats en Salut de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS) del Departament de Salut on analitza la població infantil de Catalunya durant el període 2014-2017.

L'informe corrobora la hipòtesi que el nivell socioeconòmic d’un infant determina les probabilitats de patir una malaltia, la qual cosa comporta una desigualtat des de la infància que determinarà el desenvolupament futur. Així mateix, l'estudi remarca que les polítiques estructurals centrades en el suport de l’entorn més pròxim de l’infant, principalment la família, i en l’etapa de desenvolupament en els primers anys de vida són clau per reduir les inequitats en la salut de la infància

17/11/2020

 

Informe publicat per l'Observatori de Desigualtats en Salut de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS) del Departament de Salut on analitza la població infantil de Catalunya durant el període 2014-2017.

L'informe corrobora la hipòtesi que el nivell socioeconòmic d’un infant determina les probabilitats de patir una malaltia, la qual cosa comporta una desigualtat des de la infància que determinarà el desenvolupament futur. Així mateix, l'estudi remarca que les polítiques estructurals centrades en el suport de l’entorn més pròxim de l’infant, principalment la família, i en l’etapa de desenvolupament en els primers anys de vida són clau per reduir les inequitats en la salut de la infància

 

17/02/2020

Guia publicada per la Taula de Diàleg, plataforma impulsada i coordinada per l'Agència Catalana del Consum . Aquesta guia vol ser una eina interactiva i didàctica d’acompanyament i coneixement, que ajudi els familiars de malalts d’anorèxia, bulímia o altres tipus de trastorns a identificar la patologia i els proporcioni pautes sobre com actuar per donar suport i cuidar la persona malalta

25/04/2018

Informe publicat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya que es basa en les notificacions dels casos confirmats per part dels microbiòlegs al Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya en el marc del Projecte europeu de vigilància activa d’aquesta malaltia (SpIDnet). 

01/04/2018

Arran del brot de Listeria monocytogenes que va afectar cinc Estats membres de la UE, l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) va elaborar una infografia sobre els aliments de risc, els grups de riscs i sobre les mesures que cal prendre per prevenir la listeriosi.

18/01/2018

Full publicat pel Departament de salut sobre la sarna en el que s’explica com identificar la infecció, quines són les principals vies de transmissió i en què consisteix el tractament.

10/01/2018

Full publicat pel Departament de salut sobre el mol·lusc contagiós en el que s’explica com identificar la infecció, quines són les principals vies de transmissió i en què consisteix el tractament.

28/11/2017

Informe del Departament de Salut on es recull un anàlisi descriptiva dels naixements, la distribució geogràfica per regions sanitàries i la distribució per centres sanitaris.

30/10/2017

Document publicat per l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) per ajudar als professionals a explicar el problema de la resistència als antimicrobians de manera pedagògica en base al  coneixement científic disponible per tal de poder traslladar a la ciutadania l’impacte que pot arribar a tenir, informar-la de les mesures que s’estan prenent des de les institucions i conscienciar-la de la importància de les decisions i accions individuals i col·lectives que cal aplicar.

30/10/2017

Informe elaborat per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) a petició de la Comissió de Farmàcia Excepcional del CatSalut arran de la detecció d’un increment continuat de demandes de reintegrament de productes amb principi actiu de melatonina i en relació a diferents patologies amb afectació del son.

Aquest informe té un apartat dedicat específicament als infants i adolescents.

01/05/2017

Informe publicat per la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública del Departament de Salut en relació als quadres neurològics aguts per enterovirus en població pediàtrica detectats a Catalunya durant els mesos d’abril a juliol de 2016.

08/03/2017

Full publicat pel Departament de salut sobre els polls en el que s’explica com identificar la infecció, quines són les principals vies de transmissió i en què consisteix el tractament.

01/03/2017

Informe sobre les “ Desigualtats socioeconòmiques en la salut i la utilització dels serveis sanitaris públics de la població de Catalunya" publicat per l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

Entre d’altres conclusions s’indica que les desigualtats marquen la salut des dels primers anys de vida de les persones, de manera que els nens i nenes presenten un gradient elevat en funció del nivell socioeconòmic dels seus progenitors. Les nenes i els nens de famílies de menor nivell socioeconòmic, les que han esgotat el subsidi d’atur o perceben una renda mínima d’inserció, presenten respectivament 4 vegades i 2,8 vegades més de probabilitats de pertànyer al grup de persones que pateixen malalties greus respecte als nens i nenes de major nivell socioeconòmic, corresponent a famílies amb rendes superiors als 100.000 € anuals

01/02/2017

L’ACSA (Agència Catalana de Salut Alimentària) ha elaborat un document informatiu sobre el valors de seguretat, exposició i avaluació del risc de l’arsènic a la dieta, analitzant la situació a Catalunya.

01/02/2017

Document elaborat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya amb recomanacions per fer més saludables les reunions de treball, les jornades i els congressos. El document ha estat elaborat en col·laboració amb la Secretaria General de l’Esport i pretén transmetre un  missatge coherent amb les recomanacions que es fan des del Departament i les institucions de salut a nivell internacional, en relació amb la promoció d’estils de vida saludable.

01/10/2016

Informe elaborat pel Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, sobre l’abús sexual infantil a Catalunya. 

El Síndic de greuges alerta que l'abús sexual, com en general la violència exercida envers els infants, constitueix un fenomen que es manté sovint ocult i que presenta enormes dificultats per ser detectat i va denunciar  les mancances en les mesures per combatre’l.

01/02/2016

Tant el CatSalut (Servei Català de la Salut) com l’ICS (Institut Català de la Salut) han publicat unes instruccions per establir unes pautes d’actuació pel compliment de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener del 2016, de protecció jurídica del menor, que obliga, per a l’accés i exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, la presentació d'una certificació negativa del registre central de delinqüents o una declaració jurada que certifiquin que no es té cap condemna per sentència ferma de delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d'éssers humans. Aquest requeriment afecta evidentment als pediatres.

01/02/2016

Tant el CatSalut (Servei Català de la Salut) com l’ICS (Institut Català de la Salut) han publicat unes instruccions per establir unes pautes d’actuació pel compliment de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener del 2016, de protecció jurídica del menor, que obliga, per a l’accés i exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, la presentació d'una certificació negativa del registre central de delinqüents o una declaració jurada que certifiquin que no es té cap condemna per sentència ferma de delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d'éssers humans. Aquest requeriment afecta evidentment als pediatres.

01/12/2015

De la tasca que duu a terme el Síndic de Greuges arran de les queixes rebudes, les actuacions d’ofici realitzades, les visites i els contactes amb infants i adolescents, se’n deriven determinades recomanacions, formulades en diversos informes i altres documents emesos per la institució, que cal posar en primera línia perquè constitueixin una guia d’actuació per a les institucions, especialment el Parlament, el Govern i l’Administració de la Generalitat.

 

En aquest informe es recullen trenta recomanacions que responen a mesures concretes que el Síndic considera clau per a una garantia adequada dels drets dels infants. 

01/11/2015

Monogràfic publicat per l'AQuAS (Agència de Qualitat i Avaluacions Sanitàries de Catalunya)  sobre l'hospitalització en centres del SISCAT (Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya ), els anys 2012 i 2013, dels nadons amb gran prematuritat.

 L’objectiu d’aquest treball és descriure el fenomen de la gran prematuritat a Catalunya: conèixer la incidència i la distribució dels nadons amb gran prematuritat entre hospitals i entre territoris, descriure les hospitalitzacions segons el nivell de risc i la mortalitat, així com la utilització de recursos.

01/10/2015

Nova Carta de drets i deures de la ciutadania sobre salut i atenció sanitària publicada pel Departament de salut. El document actualitza l’elaborat el 2001 i recull prop d’un centenar de drets i obligacions distribuïts en deu àmbits i suposa un contracte social entre les persones i el sistema sanitari català.

01/06/2015

Document publicat per l’AquAs, amb la participació dels pediatres Joan Bel i Rosa Clofent, en el que es fa una revisió sistemàtica de la literatura amb l’objectiu d’actualitzar el nivell d’evidència científica de la “GCP sobre la prevención y el tratamiento de la obesidad infantojuvenil” del Sistema Nacional de Salud quant als criteris de derivació des de l’atenció primària a l’atenció especialitzada i també sobre el tractament no farmacològic ni quirúrgic de l’obesitat i el sobrepès, tenint en compte els criteris d’efectivitat i seguretat.

També s’han afegit a la cerca algunes intervencions recents i amb potencial efectivitat en la població diana, com ara l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC).