NOTÍCIA

Protocol per a la vigilància i el control de la tos ferina a Catalunya

13/04/2024

L’Agència de Salut Pública de Catalunya acaba de publicar el “Protocol per a la vigilància i el control de la tos ferina a Catalunya”. Aquest document descriu les proves diagnòstiques que s’han de realitzar per confirmar la tos ferina, el tractament, les mesures preventives pre i postexposició i les actuacions de control davant d’un cas de tos ferina o d’un brot epidèmic. També inclou un pràctic diagrama de flux del maneig davant un cas de tos ferina

Protocol