NOTÍCIA

Nova web de la Societat Catalana de Pediatria

La Junta
01/05/2023

Des de la SCP, estem treballant per modernitzar la imatge de la Societat i augmentar la seva presència a l'espai digital. Alhora treballem per facilitar, encara més, l'accés de socis i sòcies a tots els espais de formació que la Societat té. Per aconseguir-ho, una de les primeres accions ha estat renovar la nostra pàgina web.

D'altra banda, també volem iniciar una tasca de divulgació adreçada a les famílies. Aquest projecte constarà de diferents fases i ens agradaria comptar amb la col·laboració de socis que vulguin col·laborar activament en la fase de creació de continguts adreçats a les famílies.

Creiem que la Societat, com a associació científica en l'àmbit de la Pediatria, ha d'assumir un paper proactiu a l'hora de facilitar informació sobre múltiples aspectes relacionats amb la salut pediàtrica que les famílies reclamen. L'objectiu és que mares i pares i, perquè no, la població adolescent tinguin com a referència els consells que la Societat pugui emetre. Tot això amb la finalitat de contribuir a la millora global de la salut pediàtrica i afavorir l'apoderament de la població per a minimitzar l'efecte de les informacions falses que tant han augmentat darrerament.

És un  projecte molt ambiciós que ha de comptar amb la participació de  professionals que es vulguin comprometre a mantenir actualitzades les recomanacions periòdicament.

Per això animem als socis de la SCP que puguin generar continguts que ens facin arribar el següent formulari amb les seves dades i els seus interessos.

Formulari