ACTIVITATS

Grup de Treball de Cures Pal·liatives i cronicitat
Societat Catalana de Pediatria - GT de Cures Pal.liatives i malalt crònic complex
Dimarts, 10 de juny de 2025 | 18h | Sala 10 | Semipresencial

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dimarts, 10 de juny de 2025 | 18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
Grup de Treball de Cures Pal·liatives i cronicitat > Can Caralleu - Sala 10 > Virtual -