ACTIVITATS

Curs de Suport Vital Intermedi en Pediatria - SVIPCAP
Societat Catalana de Pediatria - Comitè de RCP de la S.C.Pediatria
Dijous, 23 de maig de 2024 | CAP Ronda Prim. Mataró

CAP Ronda Prim

Ronda General Prim, 35

08302 Mataró

Dijous, 23 de maig de 2024 | 08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
Curs de Suport Vital Intermedi en Pediatria - SVIPCAP > CAP Ronda Prim -