ACTIVITATS

Curs de Suport Vital Intermedi en Pediatria - SVIPCAP
Societat Catalana de Pediatria - Comitè de RCP de la S.C.Pediatria
Dissabte, 20 d'abril de 2024 | CAP Ca N'Oriac, Sabadell

CAP Ca N’Oriac

Passeig Sant Bernat, 22

08208 Sabadell

Dissabte, 11 de maig de 2024 | 08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
Curs de Suport Vital Intermedi en Pediatria - SVIPCAP > CAP Ca N’Oriac -