ACTIVITATS

Dia del Instructor
Societat Catalana de Pediatria - Comitè de RCP de la S.C.Pediatria
Dimarts 28 de Maig de 2024 | 8h | Presencial

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dimarts, 28 de maig de 2024 | 08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
Dia del Instructor > Can Caralleu - Sala 8 > Can Caralleu - Sala 10