ACTIVITATS

Curs Vital Intermedi en Pediatria - SVIP
Societat Catalana de Pediatria - Comitè de RCP de la S.C.Pediatria
Divendres 6 d'octubre de 2023 | CAP Poblenou

CAP Poblenou

c/ Lope de Vega, 138

08005 Barcelona

Divendres, 6 d'octubre de 2023 | 08:00 - 19:30
08:00 - 19:30
Curs de Suport Vital Intermedi en Pediatria - SVIP > CAP Poblenou -