ACTIVITATS

X Curs d'Immunodeficiències Primàries per a Infermeria
Societat Catalana de Pediatria - GT Immunodeficiències
Dijous, 18 d'abril de 2024 | 16:00 | Presencial
Laia Alsina Manrique de Lara. Hospital St. Joan de Déu de Barcelona
Coordinen:
Dra. Laura Ruiz López. Hospital Sant Joan de Déu
Dr. Pere Soler Palacín. Vall d’Hebron Campus Hospitalari
Dra. Pilar Llobet Agulló. Hospital de Granollers
Dra. Sonia Galindo. Vall d’Hebron Hospital Campus

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dijous, 18 d'abril de 2024 | 16:00 - 20:00
16:00 - 16:15
Benvinguda i presentació de l’ESID i l'INGID > Can Caralleu - Sala 2
Presentador:
Dr. Pere Soler Palacín. Hospital infantil. Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus Universitari.
16:15 - 16:45
Introducció a les immunodeficiències primàries > Can Caralleu - Sala 2
Ponent:
Dra. Pilar Llobet Agulló. Hospital General de Granollers
16:45 - 17:15
Cures infermeres al pacient amb IDP > Can Caralleu - Sala 2
Ponents:
Dra. Laura Ruiz López. Hospital Sant Joan de Déu
Dra. Sonia Galindo. Hospital infantil Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus Universitari.
17:15 - 17:45
Recerca en les IDP > Can Caralleu - Sala 2
Ponent:
Dra. Miriam González. Institut de recerca. Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus
17:45 - 18:10
Acompanyament psicològic al pacient amb IDP > Can Caralleu - Sala 2
Ponent:
Dra. Laura López. Fundació Barcelona per a les Immunodeficiències Primàries a Pediatria
18:10 - 18:30
Descans – cafè > Can Caralleu - Sala 2
18:30 - 19:00
Tallers simultanis 1: Administració d’immunoglobulina subcutània convencional > Can Caralleu - Sala 2 > Can Caralleu - Sala 11
Ponent:
Dra. Sonia Galindo. Vall d’Hebron Hospital Campus Universitari
19:00 - 19:30
Tallers simultanis 2: Administració d’immunoglobulina subcutània facilitada > Can Caralleu - Sala 2 > Can Caralleu - Sala 11
Ponent:
Dra. Laura Ruiz López. Hospital Sant Joan de Déu
19:30 - 20:00
Prova d'avaluació > Can Caralleu - Sala 2
Comentari i correcció