ACTIVITATS

Grup de Treball d'Immunodeficiències
Societat Catalana de Pediatria - GT Immunodeficiències
Dimecres dia 3 d'abril de 2024 | 16:00h | Online
Dimecres, 3 d'abril de 2024 | 16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
Patologia associada a la via JAK-STAT. Inclou un workshop sobre l'assaig funcional de fosforilació/desfosforilació STAT1. > Virtual -
Caso clínico: HGTiP
Ponent:
Dr. Peter Oldrich