ACTIVITATS

Grup d'Estudis Neonatals
Societat Catalana de Pediatria - GT d'Estudis Neonatals
Dijous, 2 de maig de 2024 | 18:00 | Semipresencial

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dijous, 2 de maig de 2024 | 18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
Tema a determinar > Can Caralleu - Sala 3 > Virtual -