ACTIVITATS

Grup de Treball de Cures Pal·liatives i cronicitat
Societat Catalana de Pediatria - GT de Cures Pal.liatives i malalt crònic complex
Dimarts, 17 d'octubre de 2023 | 18:00 | Online
Dimarts, 17 d'octubre de 2023 | 18:00 - 19:30
18:00 - 18:15
Presentació curs 2023-2024 del grup de Treball > Virtual -
Ponents:
Dra. Anna Habimana Jordana. Pediatra. Servei d'Atenció Pal·liativa i Pacient Crònic complex. Hospital Sant Joan de Déu
Dra. Blanca Rosich del Cacho. Pediatra Hospital Joan XXIII de Tarragona
18:15 - 18:35
VNI en pacient amb necessitats pal·liatives > Virtual -
Ponents:
Dra. Silvia Asenjo Ponce de León. Pediatra Centre d'Atenció Intermèdia La Casa de Sofia. Hospital Sant Joan de Déu
Dra. Teresa Gili Bigatà. Pediatra. Coordinadora assistencial del Centre d'Atenció Intermèdia La Casa de Sofia. Hospital Sant Joan de Déu
18:35 - 18:55
Cures al final de vida UCI > Virtual -
Ponent:
Dra. Beatriu Vilar. Infermera UCI Pediàtrica Hospital Vall d'Hebron
18:55 - 19:15
Debat > Virtual -
19:15 - 19:30
Càpsula sorpresa > Virtual -