ACTIVITATS

Grup de Treball de Cures Pal·liatives i cronicitat
Societat Catalana de Pediatria - GT de Cures Pal.liatives i malalt crònic complex
Dimarts, 11 de juny de 2024 | 18:00 | Semipresencial

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dimarts, 11 de juny de 2024 | 18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
Preparació a la mort > Can Caralleu - Sala 8 > Virtual -
Moderen:
Dra. Anna Habimana Jordana. Pediatra. Servei d'Atenció Pal·liativa i Pacient Crònic complex. Hospital Sant Joan de Déu
Dra. Blanca Rosich del Cacho. Pediatra. Hospital Joan XXIII de Tarragona
Cures més enllà de la clínica: la importància d’estar
Ponent:
Dra. Tamara López Cobacho
L'acompanyament espiritual davant la mort d'un fill.
Ponent:
Dr. Pau Miquel Diego
"Burnout" i autocura dels professionals.
Ponent:
Dr. Fran Almazán Castro