ACTIVITATS

Grup de Treball de Gastroenterologia
Societat Catalana de Pediatria - GT de Gastroenterologia Pediàtrica
Dimecres, 21 de febrer de 2024 | 19:00 |Online
Dimecres, 21 de febrer de 2024 | 19:00 - 21:00
19:00 - 20:00
Esteatosi hepàtica associada a disfunció metabòlica > Virtual -
Ponent:
Dra. María Mercadal. Hospital Vall D´Hebron
20:00 - 21:00
Cas Clínic > Virtual -
Ponent:
Dra. Maria Regina González. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona