ACTIVITATS

Grup de Treball d'Al·lèrgia
Societat Catalana de Pediatria - GT d'Al·lèrgia
Dimarts, 24 de maig de 2024 | 20:00 | Semipresencial

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dimarts, 21 de maig de 2024 | 20:00 - 22:00
20:00 - 22:00
Tema a determinar > Can Caralleu - Sala 9 > Virtual -