ACTIVITATS

Taller: Abordatge integral del final de vida
Societat Catalana de Pediatria
Dimarts, 4 de juny de 2024| Presencial | 17:00h| L'Acadèmia

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dimarts, 4 de juny de 2024 | 17:00 - 20:00
17:00 - 20:00
Taller d'Abordatge integral del final de vida > Can Caralleu - Sala 9
Coordinador:
Dr. Vicente Serna. Unitat Pacient Crònic Complex i Pal·liatiu Pediàtric PCCPP Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí
1. Situació d'ultims dies (SUD). Punt d´inflexió.
2. Control de símptomes a SUD. Mesures farmacològiques, no farmacològiques i maneig de dispositius
3. 3. Sedació pal·liativa
4. El procés de morir. Cures del cos
5. Certificat de defunció i tràmits funeraris
6. Abordatge psicosocial a SUD.