ACTIVITATS

Grup de Treball de Pneumologia
Societat Catalana de Pediatria - GT de Pneumologia Pediàtrica
Dijous, 6 de juny de 2024 | 20:00 | Online
Dijous, 6 de juny de 2024 | 20:00 - 22:00
20:00 - 22:00
Nova vacuna Preveniar 20 > Virtual -
Impacte del canvi cllimàtic en la salut respiratòria: Accions des de la consulta de Pneumologia
Ponent:
Dra. Araceli Caballero Rabasco. Unitat de Pneumologia i Al·lèrgia. Servei de Pediatria Hospital del Mar