ACTIVITATS

Grup de Treball de Pneumologia
Societat Catalana de Pediatria - GT de Pneumologia Pediàtrica
Dijous, 25 d'abril de 2024 | 20:00 | Online
Dijous, 25 d'abril de 2024 | 20:00 - 22:00
20:00 - 22:00
Tema a determinar > Virtual -