ACTIVITATS

Grup de Treball d'Endocrinologia
Societat Catalana de Pediatria - GT d'Endocrinologia Pediàtrica
Dilluns, 2 d'octubre de 2023 | 20:00 | Online
Dilluns, 2 d'octubre de 2023 | 20:00 - 22:00
20:00 - 21:00
Hospital de Terrassa: Pubertat precoç secundaria a hamartoma hipotalàmic > Virtual -
Ponent:
Dra. Consuelo Sánchez Garre
21:00 - 22:00
Hospital Vall d'Hebron: Tractament d'inducció puberal en el nen amb hipogonadisme hipogonadotrop > Virtual -
Ponents:
Dra. Laura Sayol Torres. Màster d'Endocrinologia Pediàtrica. Hospital Universitari Vall d'Hebrón
Dra. Maria Clemente León. Unitat d´Endocrinologia. Servei de Pediatria Hospital Vall d´Hebron