ACTIVITATS

Curs de Suport Vital Avançat en Pediatria (SVAP)
Curs intern. Directora: Dra. Laura Castells
Societat Catalana de Pediatria - Comitè de RCP de la S.C.Pediatria
Dies 18 i 19 d'abril de 2023 | Hospital General de Catalunya

Hospital General de Catalunya

Pedro I Pons, 1 - 08195

Sant Cugat del Vallès

Dimarts, 18 d'abril de 2023 | 08:00 - 19:30
08:00 - 19:30
Curs de Suport Vital Avançat en Pediatria (SVAP) > Hospital General de Catalunya -
Dimecres, 19 d'abril de 2023 | 08:00 - 19:30
08:00 - 19:30
Curs de Suport Vital Avançat en Pediatria (SVAP) > Hospital General de Catalunya -