ACTIVITATS

Curs de Suport Vital Intermedi en Pediatria - SVIPCAP
Curs intern. Director: Dr. JM. Rodríguez Lara
Societat Catalana de Pediatria - Comitè de RCP de la S.C.Pediatria
Divendres, 24 de març de 2023 | CAP Can Pantiquet, Mollet

Centre d’Atenció Primària Can Pantiquet

Carrer de Lluís Millet, 15

08100 Mollet del Vallès

Divendres, 24 de març de 2023 | 08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
SVIPCAP > Centre d’Atenció Primària Can Pantiquet -