ACTIVITATS

Grup de Treball de Cures Intensives
Societat Catalana de Pediatria - GT d'Intensius Pediatrics
Dimecres, 17 de maig de 2023 | 19:00 | Online
Dimecres, 17 de maig de 2023 | 19:00 - 21:00
19:00 - 19:40
Sindrome d’abstinència > Virtual -
Ponent:
Dr. José Carlos Justo. Hospital Dr. Josep Trueta
19:40 - 20:20
Sindrome post-UCIP > Virtual -
Ponent:
Dra. Patricia Corniero Alonso. Hospital Sant Joan de Déu
20:20 - 21:00
Antiarrítmics > Virtual -
Ponent:
Dra. Andrea Freixa Benavente. Hospital Vall d'Hebron