ACTIVITATS

Grup de Treball d'Urgències
Societat Catalana de Pediatria - GT d'Urgències Pediàtriques
Dimecres, 10 de maig de 2022 | 20:00 | Online
Dimecres, 10 de maig de 2023 | 20:00 - 22:00
20:00 - 22:00
Presentació casos clínics > Virtual -