ACTIVITATS

Grup de Treball de Nens sense Fronteres
Societat Catalana de Pediatria - GT de Nens sense Fronteres
Dimarts, 28 de març de 2023 | 19:00 | Semipresencial

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dimarts, 28 de març de 2023 | 19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
Impacte de la pandèmia per COVID-19 en la tuberculosi. > Can Caralleu - Sala 8 > Virtual -
Ponent:
Dr. Antoni Soriano Arandes