GRUPS DE TREBALL

Grup de Cardiologia

Coordinador: Silvia Teodoro - steodoro@tauli.cat
Coordinador adjunt: Rosa Mª Collel | Marc Figueras | Neus París - rosamaria.collell@salutsantjoan.cat | mfiguerascoll@gmail.com | parismiro@gmail.com
Justificació

La Cardiologia Pediàtrica és una subespecialitat dintre de la Medicina Pediàtrica ben definida, consolidada i necessària per atendre adequadament als pacients afectes d'alguna patologia cardiaca.

Els professionals que atenem aquests tipus de pacients trobem a faltar dins de la Societat un punt de trobada com són els Grups de Treball on compartir experiències, ampliar coneixements i fomentar la investigació.

La finalitat d'aquest Grup de Treball seria poder reunir als pediatres que ens dediquem a la Cardiologia Pediàtrica a Catalunya per tenir un espai dins de la Societat on poder compartir dubtes i coneixements, així com poder posar en comú eïnes per poder investigar i contribuir al desenvolupament científic.

Objectius
 • Un espai on compartir experiències entre professionals i on discutir, abordar i aprofondir en el coneixement en Cardiologia Pediàtrica on es contempla la Cardiología Clínica, la Cardiopatia congénita estructural i Cardiopatia adquirida, Arítmies, Cardiologia Fetal, Imatge, Rehabilitació …
 • Potenciar la docència en Cardiologia Pediàtrica, inovolucrant tant a Cardiolegs pediàtrics generals i Cardiolegs més especialitzats, com a pediatres d’atenció primària i hospitalària, residents de pediatria, metges en formació en Cardiologia Pediàtrica.
 • Fomentar la recerca i la investigació facilitant el poder treballar en xarxa i facilitant la creació de projectes multicèntrics.
 • Promocionar la creació de Protocols consensuats per poder-los aplicar tant a pacients amb problemes cardiològics com també a la població pediàtrica catalana en general.
 • Com a Grup de Treball de Cardiologia Pediàtrica establir relacions per tractar aspectes en comú amb altres Grups de Treball dins de la Societat, així com d’altres professionals com són els dedicats a la Cardiologia Congènita de l’Adult, arítmolegs d’adults o Obstetres.
 • Fomentar la divulgació i promoció de l’especialitat de Cardiologia Pediàtrica i ser un referent dins de la Societat Catalana de Pediatria com a grup.
Activitat
 • La nostra proposta inicial seria una sessió trimestral.
 • Format formació o de treball.
 • Formació: Cas clínic i discusió, o altres formats a valorar.
 • Duració 60-90’
 • Reunió Presencial i/o videoconferència
 • Memòria anual
01/08/2023

Publicació de l’AEP (Asociación Española de Pediatría) i la SECARDIOPED (Sociedad Española de Cardiología Pediátrica) amb l'’objectiu de presentar els conceptes claus que permetin al resident de pediatria, davant un pacient amb una cardiopatia, desenvolupar un esquema mental mitjançant el qual sistematitzar les troballes recollides de la història clínica, l'exploració física i les proves complementàries.

Llibre

27/07/2023