GRUPS DE TREBALL

Grup de Vacunes

Coordinador: Pepe Serrano - pepepediatre@gmail.com
Coordinador adjunt: Lucia López
Octubre
16
2024
Dimecres, 16 d'octubre de 2024 | 19h | Semipresencial
Novembre
20
2024
Dimecres, 20 de novembre de 2024 | 19h | Semipresencial
Gener
15
2025
Dimecres, 15 de gener de 2025 | 19h | Semipresencial
Febrer
26
2025
Dimecres, 26 de febrer de 2025 | 19h | Semipresencial
Abril
8
2025
Dimecres, 8 d'abril de 2025 | 19h | Semipresencial
Juny
11
2025
Dimecres, 11 de juny de 2025 | 19h | Semipresencial
Introducció

Les vacunes són una de les eines més eficaces en la prevenció de malalties transmissibles. S’estima que el seu ús estalvia milions de vides a l’any. La pediatria d’atenció primària és la porta d’entrada de la mainada als serveis sanitaris i, alhora, a les vacunes. És per això que tots els qui treballem amb la salut dels nens i adolescents hem d’estar informats del món de les vacunes, de les seves novetats i de les actualitzacions que constantment s’hi fan.

Objectius
 • Formar un grup de treball enfocat al mon de les vacunes.
 • Fomentar-ne el seu ús.
 • Fer-ne difusió entre els professionals.
 • Afavorir l'accés a les novetats als membres de la SCP.
 • Compartir experiències entre els diferents professionals implicats.
 • Promoure la vacunació dels professionals.
 • Vetllar per desmentir falses notícies sobre vacunes, oferint informació contrastada amb base científica.
 • Possibilitat d'elaboració d'activitats relacionades amb el grup.
 • Col·laborar amb la Secció d'Atenció Primària en l'elaboració, manteniment i difusió dels fulls d'informació per a famílies sobre les vacunes no finançades.
 • Ser vincle d'unió amb el CAV de l'AEP.
 • Redacció amb una periodicitat anyal, si més no, d'un article per a la revista Pediatria Catalana relacionat amb les vacunes.
 • Presentació a congressos i o jornades de comunicacions o pòsters com a grup de treball.
Format de les sessions
 • Sessions de periodicitat trimestral.
 • Durada d'entre 60 i 90 minuts.
 • Temàtica de vacunes i el món que les envolta.
 • Estructurades segons necessitats del grup, actualitat i novetats.
 • Seran tant de caire teòric com pràctic.
 • Es farà acta de cada sessió i resum per a poder penjar-lo a la web de la SCP.
 • S'elaborarà una memòria anyal.
 • Sessions, en general, obertes a qualsevol membre de la SCP.
 • Possibilitat de sessions multidisciplinars: pediatres, metges de família, infermeria, òrgans de gestió...
Vacunes no finançades (pdf | 883.67kB)
05/02/2024
05/02/2024
01/09/2023

Document del Departament de Salut que recull informació sobre la campanya de vacunació de la tardor 2023-2024 contra la grip i la COVID-19 a Catalunya, incloent-hi els grups de risc que cal vacunar i les vacunes que es distribuiran.

També s'ha elaborat una infografia dirigida a la ciutadania sobre la campanya.

Infografia

31/07/2023

Actualització del document “Calendari accelerat de vacunacions” publicada pel Ministeri de Sanitat, on s'indica la pauta d'administració d'aquelles vacunes que cal administrar a les persones que no tenen documentades al seu historial de vacunació les vacunes recomanades amb les pautes correctes

27/07/2023
07/07/2022
03/07/2021
08/07/2020
09/07/2019