GRUPS DE TREBALL

Grup d'Hematologia

Coordinador: Pablo Velasco - pablo.velascopuyo@vallhebron.cat
Coordinador adjunt: Anna Ruiz - aruizl@sjdhospitalbarcelona.org
Octubre
2
2024
Dimecres, 2 de octubre de 2024 | 18h | Virtual
Novembre
27
2024
Dimecres, 27 de novembre de 2024 | 18h | Virtual
Gener
22
2025
Dimecres, 22 de gener de 2025 | 18h | Virtual
Març
26
2025
Dimecres, 26 de març de 2025 | 18h | Virtual
Maig
21
2025
Dimecres, 21 de maig de 2025 | 18h | Virtual
24/05/2023

Tríptic publicat pel Departament de Salut per donar informació als pacients portadors d'anèmia falciforme.

El dia  24  de maig 2023 va tenir lloc el webinar “Els portadors de trets falciformes (Hemoglobina S i C) en el cribratge neonatal, gestió i circuits en atenció primària”, organitzat per l’ Agència de Salut Publica de Catalunya i el CatSalut, amb l’objectiu de fer difusió entre els professionals de pediatria del circuit de coordinació i derivació dels infants que son detectats en el programa de cribratge neonatal  com a portadors del tret falciforme amb la detecció de l’hemoglobina S i C, prova que es realitza des del 2015. Podeu trobar la gravació d'aquest webinar al nostre canal de YouTube.

Webinar