GRUPS DE TREBALL

Grup d'Urgències

Coordinador: Carles Luaces - cluaces@hsjdbcn.org
Coordinador adjunt: Francesc Codina - fcodina@salutms.org
Setembre
18
2024
Dimecres, 18 de setembre de 2024 | 20h | Virtual
Novembre
13
2024
Dimecres, 13 de novembre de 2024 | 20h | Semipresencial
Gener
8
2025
Dimecres, 8 de gener de 2025 | 20h | Semipresencial
Març
5
2025
Dimecres, 5 de març de 2025 | 20h | Semipresencial
Maig
7
2025
Diemcres, 7 de maig de 2025 | 20h | Semipresencial
09/07/2024
27/07/2023
07/07/2022
11/07/2021
04/07/2020
26/07/2019