GRUPS DE TREBALL

Grup d'Intensius Pediàtrics

Coordinador: Sonia Brió - sbrio@santpau.cat
Coordinadora adjunta: Carmina Guitart Pardellans - carmina.guitart@gmail.com
Març
20
2024
Dimecres, 20 de març de 2024 | 16:00 | Online
Maig
15
2024
Dimecres, 15 de maig de 2023 | 19:00 | Online
27/07/2022
07/07/2022
23/07/2021
12/07/2020
05/07/2019