GRUPS DE TREBALL

Grup d'Intensius

Coordinador: Sonia Brió - sbrio@santpau.cat
Coordinadora adjunta: Carmina Guitart Pardellans - carmina.guitart@gmail.com
Novembre
13
2024
Dimecres, 13 de novembre de 2024 | 16h | Virtual
Febrer
5
2025
Dimecres, 5 de febrer de 2025 | 16h | Virtual
Març
19
2025
Dimecres, 19 de març de 2025 | 16h | Virtual
Maig
21
2025
Dimecres, 21 de maig de 2025 | 19h | Semipresencial
27/07/2022
07/07/2022
23/07/2021
12/07/2020
05/07/2019