GRUPS DE TREBALL

Grup de Gastroenterologia

Coordinador: Inés Loverdos - iloverdos@tauli.cat
Coordinador adjunt: Gemma Pujol | Isa Masiques - gpujol@sjdhospitalbarcelona.org | imasiques@gmail.com
Abril
17
2024
Dimecres, 17 d'abril de 2024 | 19:00 | Online
Juny
19
2024
Dimecres, 19 de juny de 2024 | 19:00 | Online
27/07/2023
07/07/2022
27/07/2021
27/07/2020
27/07/2019