ico-header pages

LA SOCIETAT

SUPORT ACTIVITATS

La SCP és una societat científica que té per objectiu, entre d'altres, portar a terme, en l'àmbit que li és propi, activitats de gestió del coneixement, amb incidència en la docència, investigació i de formació continuada dels pediatres, procurant-ne la seva formació i reciclatge professional, així com vetllar per la competència professional dels seus socis i el prestigi ètic i social de la pediatria.
En aquest sentit, les iniciatives dels socis en l'organització d'activitats científiques poden gaudir del suport de la nostra societat.

Normes del suport