Activitats

ACTIVITATS

BEQUES I PREMIS: Convocatòria actual

Premis 26a Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria - Lleida 2022
Societat Catalana de Pediatria

Premiar els millors treballs presentats a la Reunió Anual: Premi a la millor comunicació oral - Premi a la millor comunicació breu - Premi a la millor presentació en atenció primària - Premi al millor cas clínic - Premi a la millor presentació feta per un resident - Premi a la millor presentació de malalties infeccioses - Premi al millor tuit

veure detall
11-06-2022

Bases de la convocatòria:

1. Per optar als premis cal que el presentador sigui membre de la Societat Catalana de Pediatria

2. Els resums seleccionats rebran la notificació amb la suficient antelació a fi de poder preparar tot el material audiovisual que precisin per a la seva exposició.

3. L’elecció dels guanyadors es farà per part d’un jurat, format especialment per l'ocasió, després de la seva presentació a la Reunió Anual. La decisió del jurat serà inapel·lable.

4. De l'import del premi es deduirà la retenció corresponent a compte de l'IRPF del perceptor que serà ingressada a la Hisenda Pública d’acord al que disposa la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el seu Reglament d’aplicació.

5. Els guanyadors es comprometen a publicar un article relacionat amb el treball presentat a la revista Pediatria Catalana.

6. La proclamació dels premiats es farà a la Cloenda de la Reunió Anual

7. El premi i el pagament del 50% de l’import serà lliurat en el transcurs de la Sessió de Cloenda i Lliurement de Premis que se celebrarà el 16 de juny de 2022, i el 50% restant en disposar de l’article apunt per ser publicat.

8. Els premis poden declarar-se deserts i el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.

Podeu ampliar la informació fent clic aquí