Activitats

ACTIVITATS

BEQUES I PREMIS: Convocatòria actual

Premi Anual Revista Pediatria Catalana 2022
Societat Catalana de Pediatria

1. Aquest premi té per objectiu incentivar la publicació a PEDIATRIA CATALANA d’articles de qualitat, reconèixer la seva vàlua i aconseguir un elevat nivell en el contingut de la publicació. 2. Optaran al premi els articles originals i els treballs de formació continuada publicats en l’any 2021.

800,00
30-05-2022

Bases.-

3.  L’autor de la publicació si és individual, o almenys un 50% dels autors en cas de grups de recerca, hauran de ser socis de la Societat Catalana de Pediatria.

4.  Hi haurà un únic premi indivisible dotat amb 600 € i es lliurarà un diploma acreditatiu.

5.  El Premi serà lliurat en el transcurs de la Sessió de Cloenda i Lliurement de Premis que se celebrarà el juny de 2022.

 Tribunal.-

 6- El Consell de Redacció de PEDIATRIA CATALANA farà una preselecció, dels considerats com als tres millors treballs originals publicats durant l’any 2021, que presentarà a la Junta de la Societat Catalana de Pediatria per tal que aquesta els doni a conèixer als socis.

 Votació.-

 7. L’elecció del millor treball es farà per votació entre tots els socis de la Societat Catalana de Pediatria, a través de la pàgina web www.scpediatria.cat

 8. La votació serà nominal i només es podrà emetre un vot per soci. Els autors dels diferents treballs seleccionats no podran adjudicar el seu vot al treball per ells signat.

 9. El període de votació serà del 13 al 30 de maig de 2022.

10. La decisió serà inapel·lable i no es farà difusió de les puntuacions assignades excepte a títol individual en cas de sol·licitar-ho