ACTIVITATS

Grup de Treball d'Urgències
Societat Catalana de Pediatria - GT d'Urgències Pediàtriques
Dimecres, 10 de gener de 2024 | 20:00 | Semipresencial

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dimecres, 10 de gener de 2024 | 20:00 - 22:00
20:00 - 22:00
Títol a determinar > Can Caralleu - Sala 8 > Virtual -