Formació

FORMACIÓ

DETALL DE L'ACTIVITAT

Novembre
30
2019
X Jornada Multidisciplinària: En la prematuritat, tots sumem
Jornada
Societat Catalana de Pediatria
Dissabte, 30 de novembre de 2019 | 09:00 | Auditori | L'Acadèmia - Can Caralleu
Coordinador/a: Marcos Lines Palazón
Coordinador/a: Vicente Morales Hidalgo
Coordinador/a: Laura Castells
30-11-2019 | 08:00 - 15:00 | Auditori
09:00 - 09:10Inauguració
09:10 - 09:45La prematuritat en números
Ponent: Fàtima Camba. Pediatra. Formadora NIDCAP. Hospital Vall d'Hebron
09:45 - 11:30Taula Rodona: Nous models d'atenció a la prematuritat
Moderador/a: Marcos Lines Palazón
Prevenció: visita prenatal
Ponent: Roser Porta . Pediatra. Hospital Quiron Dexeus.
NIDCAP. Cures a les unitats neonatals
Ponent: Josep Perapoch. Pediatre i Formador NIDCAP. Hospital Dr. Josep Trueta
Equilibri entre tecnificació i humanització
Ponent: Estrella Gargallo Monforte. Infermera. Formadora NIDCAP. Hospital Vall d'Hebron
Suport psicològic en la Unitat Neonatal
Ponent: Natalia Artigas Graells. Psicòloga clínica. Experta en atenció i acompanyament al dol perinatal. Servei de Neonatologia i Obstetrícia. Hospital Dr. Josep Trueta. Girona.
Experiències viscudes
Ponent: Barbara Hueso Arroyo. Mare nen prematur. Infermera Servei Neonatologia. Hospital Vall d'Hebron
Ponent: Sonia del Rio. Mare d'una nena de 24 setmanes de gestaicó. Hospital Geeral de Catalunya
Ponent: Sandra Pérez. Mare de dos prematurs de 32 i 36 setmanes. Co-fundadora de l'Associació Petits grans Herois. Hospital General de Catalunya
Ponent: Oliver Francés Pirla - Alícia Salamanca Fernández. Pares nen prematur. Hospital Vall d'Hebron
11:30 - 12:00descans
12:00 - 13:45Taula Rodona: Perspectiva d'atenció multiprofessional
Moderador/a: Vicente Morales Hidalgo
Seguiment neonatal hospitalari
Ponent: Mar Albújar Font
Seguiment i comunicació amb l'equip de pediatria d'Atenció Primària
Ponent: Vanesa Fernández Díaz. Pediatra. Equip de Pediatria Alt Penedès-Garraf
CDIAP
Ponent: Joan Vidal Valls. Especialista en neurodesenvolupament. CDIAPs Cornellà, Segrià, Segarra, Urgell, Pla d'Urgell, Les Garrigues i la Noguera
Escola
Ponent: Karol Burillo. Mestra, mare prematur extrem. Membre Associació pares de prematurs
Experiències viscudes
Ponent: altres pares. UCIN Hospital Sant Pau
13:45 - 14:00Conclusions i cloenda
Coordinador/a: Marcos Lines Palazón
Coordinador/a: Vicente Morales Hidalgo
Coordinador/a: Laura Castells