GRUPS DE TREBALL

Grup Pediatria Social

Coordinador: Antoni Martinez Roig - 6226amr@comb.cat
Coordinador adjunt: Francesc Domingo i Salvany - fdomingo@comll.cat
Octubre
17
2023
Dimarts, 17 d'octubre de 2023 | 19:00 | Semipresencial
Febrer
13
2024
Dimarts, 13 de febrer de 2024 | 19:00 | Online
Abril
16
2024
Dimarts, 16 d'abril de 2024| 19:00 | Semipresencial