GRUPS DE TREBALL

Grup d'Estudis Neonatals

Coordinadors: Laura Castells Vilella - lauracastellsvilella@gmail.com
Coordinadors: Marcos Linés - marcoslines@hotmail.com
Novembre
2
2023
Dijous, 2 de novembre de 2023 | 18:00 | Semipresencial
Febrer
1
2024
Dijous, 1 de febrer de 2024 | 18:00 | Semipresencial
Maig
2
2024
Dijous, 2 de maig de 2024 | 18:00 | Semipresencial
07/07/2022
Memoria2021-2022
15/07/2021
15/07/2021