GRUPS DE TREBALL

Grup d'Intensius Pediàtrics

Coordinador: Joan Balcells Ramínez - joanbalcells@me.com
Coordinadora adjunta: Carmina Guitart Pardellans - carmina.guitart@sjd.es
Novembre
8
2023
Dimecres, 8 de novembre de 2023 | 16:00 | Online
Febrer
7
2024
Dimecres, 7 de febrer de 2024 | 16:00 | Online
Març
20
2024
Dimecres, 20 de març de 2024 | 16:00 | Online
Maig
17
2024
Dimecres, 17 de maig de 2023 | 19:00 | Online
07/07/2022
Memoria2021-2022
08/07/2021
08/07/2021