Inici | Àrea Privada | www.academia.cat | Contacte | Avís legal

Notícies

Del dia 24 al 30 d’abril se celebra la Setmana Internacional de la Immunització de l'OMS , amb el lema: «Les vacunes funcionen» (#VaccinesWork). Aquest any la Setmana se centra en la gran importància que té la vacunació durant tota la vida i el seu paper per assolir els objectius del desenvolupament sostenible.

El Departament de Salut ha emès una nota informant de la normalització de l’ús de la vacuna Td a partir del 18 d’abril.

Per tant les instruccions relatives a les mesures excepcionals que es van adoptar per la manca de disponibilitat de la vacuna Td recollides en el document "Guia de priorització per a l'ús de determinades vacunes davant la manca de disponibilitat",  del que us vam informar en aquest apartat el mes de març, queden sense efecte.

Aquesta Guia, elaborada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i que es va presentar el 14 de març del 2017, té com a objectiu fer front als problemes, abans d’una possible arribada d’agents perillosos de transmissió per via aèria, per garantir la seguretat i la salut dels treballadors/es que estan exposats a aquests riscos

L'ASPCAT (l'Agència de Salut Pública de Catalunya) ha publicat un full informatiu dirigit als pares amb informació sobre la malaltia meningocòccica en forma de preguntes i respostes.

L’AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios)  ha emès una nota informativa on comunica  que s’ha detectat la possibilitat de problemes amb l‘autoinjector d’adrenalina en dos lots del medicament ALTELLUS, indicat pel tractament d’emergència de les reaccions al·lèrgiques greus. Tot i que la probabilitat de presentar-se el defecte es considerada extremadament baixa, atès que el fet de no administrar la dosis necessària del medicament pot tenir greus conseqüències per la salut, és necessari que els pacients que tinguin unitats dels lots afectats vagin a una oficina de farmàcia per la seva substitució.

El Departament de Salut ha actualitzat les dades sobre el brot de xarampió que s’ha notificat durant les darreres setmanes a la xarxa de vigilància epidemiològica relacionat amb un cas importat de la Xina durant la primera setmana de gener.

L'ASPCAT (l'Agència de Salut Pública de Catalunya) ha emès una nota informant que la disponibilitat de la vacuna contra l'hepatitis A infantil i la vacuna dTpa es normalitzarà de manera progressiva a partir del mes d'abril.

L’Agència de Salut Pública de Catalunya ha elaborat un document amb recomanacions per fer més saludables les reunions de treball, les jornades i els congressos. El document ha estat elaborat en col·laboració amb la Secretaria General de l’Esport i pretén transmetre un  missatge coherent amb les recomanacions que es fan des del Departament i les institucions de salut a nivell internacional, en relació amb la promoció d’estils de vida saludable.

Per tal d’adaptar-se a una manca de disponibilitat d’algunes vacunes, el Programa de Vacunacions de Catalunya ha elaborat una guia,  aprovada pel Consell Assessor de Vacunacions de Catalunya, en el que s’indiquen els reajustaments del cronograma i/o indicacions habituals de vacunació que s’aconsellen per tal de donar prioritat d’us a les vacunes disponibles per a les persones en situacions on hi hagi més risc d’infecció.

L’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) ha publicat un informe sobre les “ Desigualtats socioeconòmiques en la salut i la utilització dels serveis sanitaris públics de la població de Catalunya’”.

En relació al brot de gastroenteritis a una escola de Sant Cugat del que us informàvem la passada setmana l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) informa que el nombre d’afectats d’aquest brot és de 273, que tots els casos han evolucionat favorablement amb simptomatologia de vòmits i/o diarrees que en la majoria de casos ha durat 24-48 hores i que la durada de la malaltia ha estat de 24 hores de mitjana.

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha informat que un brot de gastroenteritis ha afectat una escola de Sant Cugat del Vallès.El brot ha afectat 204 alumnes i 14 adults, dels quals cap ha requerit hospitalització. En un dels primers escolars afectats s’ha confirmat la presència de norovirus.

L’AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria) ha elaborat un nou decàleg, aquesta vegada relacionat amb el bon ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

L’ACSA (Agència Catalana de Salut Alimentària) ha elaborat un document informatiu sobre el valors de seguretat, exposició i avaluació del risc de l’arsènic a la dieta, analitzant la situació a Catalunya.

L’ASPCAT  (Agència de Salut Pública de Catalunya) ha publicat l’informe anual de la tuberculosi a Catalunya l’any 2015.

S’hi analitzen, entre d’altres, la distribució geogràfica per regions,  les característiques sociodemogràfiques, clíniques, bacteriològiques, els factors de risc dels casos enregistrats i l'evolució de la malaltia durant els últims anys.

L’ AEPCC (Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia) ha publicat una guia, coordinada per la Dra Magda Campins i avalada per 6 societats científiques entre les quals l’AEP (Asociación Española de Pediatría ), que recull una sèrie de recomanacions per la vacunació contra el VPH en diverses poblacions amb risc especial de patir malalties relacionades amb el  VPH.

Des de la Càtedra de Dolor Infantil Universitat Rovira i Virgili s’està promovent el Projecte ASDIN sobre l’atenció al dolor infantil a Espanya. Amb aquest estudi es vol conèixer les pràctiques habituals dels professionals implicats en el tractament del dolor infantil. Per això han fet arribar un escrit a la Societat Catalana de Pediatria per donar a conèixer l’estudi i demanar als pediatres que estiguin interessats la seva participació en l’enquesta.

Diverses notícies aparegudes en mitjans de comunicació i la seva retirada en alguna cadena  de supermercats han generat  dubtes sobre si el panga és un peix adequat en la dieta dels nens. Per aclarir-ho el Comitè de Nutrició de l’AEP (Asociación Española de Pediatria) ha publicat una nota informativa sobre la seguretat del seu consum.

El Comitè de Lactància Materna de l’AEP (Asociación Española de Pediatría) ha publicat un document amb diferents indicadors de l’any 2016 relacionats amb la lactància materna tant a nivell de l’estat espanyol com en d’altres països. 

Els professionals del Servei de Neonatologia Vall d’Hebron tenen a la seva disposició la Guia d’Atenció i Acompanyament al final de la vida per a professionals, un document elaborat per un grup de treball interdisciplinari coordinat per la Dra. Yolanda Castilla, adjunta d’aquest servei. La guia és la més completa existent a l’Estat i vol donar al personal sanitari implicat en el tractament dels nadons les eines necessàries per afrontar un dels moments més durs de la seva pràctica professional.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha emès dues notes informatives en les que assenyala que per tal d’adaptar-se a una manca de disponibilitat d’algunes vacunes cal fer un reajustament del cronograma habitual de vacunació per tal de donar prioritat de vacunació amb les vacunes disponibles a les persones amb més risc d’infecció.

 

El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha designat la primera xarxa d’unitats d’expertesa clínica (XUEC) d’atenció a les malalties minoritàries a Catalunya, dedicada a l’atenció a les malalties cognitivoconductuals de base genètica en l’edat pediàtrica. La resolució, amb data 13 de gener, designa les tres unitats d’expertesa clínica que configuraran la xarxa d’atenció en aquest grup de malalties. Aquestes tres unitats s’adscriuen a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Malgrat la no inclusió de la vacuna contra el  meningococ B en el calendari vacunal sistemàtic de Catalunya, aquesta s'ha administrat de forma privada des que està disponible en el nostre país. Fins ara es podia adquirir a les farmàcies, si bé hi havia sovint  dificultats en el seu subministrament. A partir d'ara però, i probablement pels següents 3-6 mesos,  GSK, el laboratori que la comercialitza, disminuirà encara més el subministrament de la vacuna a Espanya per problemes en la seva fabricació. 

L’objectiu d’aquest protocol és oferir una guia per a la vigilància de les arbovirosis més probables transmeses per vectors mosquits a Catalunya. El creixent nombre de casos diagnosticats a Europa d’aquestes malalties, no solament en la població immigrant o turista sinó també en ocasions en la població autòctona, fa necessari que els i les professionals de la salut adquireixin més coneixements de la geografia mèdica i de les condicions pròpies de les malalties relacionades amb vectors artròpodes.

Malgrat que han passat 30 anys des de la publicació d’aquest codi, molts professionals sanitaris desconeixen la seva existència o les mesures que s’han de posar en marxa pel seu compliment.

El Comitè de Lactància Materna de l’AEP ha elaborat un document informatiu, que resumeix el contingut del codi, per difondre el seu coneixement entre els professionals implicats en la protecció i promoció de l’alletament matern.

L’Associació Espanyola de Pediatria (AEP) acaba de publicar el calendari de vacunacions recomanat per l’AEP per l’any 2017.

Com a novetat en el calendari del 2017 les vacunes s’han classificat en 2 categories, segons la seva financiació, i s’han eliminat les vacunes de l’hepatitis A i de la grip, en considerar-se vacunes dirigides a grups de risc.

Pel que fa a les vacunes incloses en el calendari i les seves pautes, els canvis són menors en relació al del 2016.

La SEPEAP (Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria) ha publicat una guia para iniciar-se en la cerca de bibliografia i informació científica pediàtriques a internet per a personal sanitari. S’hi han incorporat nombrosos hipervincles que permeten d’anar directament a les pàgines web  i un capítol sobre recerca en infermeria pediàtrica.

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha tornat a abordar la posició que ha de prendre davant la polèmica que, de manera periòdica, susciten les declaracions contràries a la vacunació per part de determinats professionals. En aquest sentit, el CCMC ha fet pública la seva posició sobre aquesta qüestió a través d’un document, que recull molts dels punts d’un document previ que la Comissió de Deontologia del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) va emetre amb motiu de la mort per diftèria d’un menor no vacunat a Olot l’any 2015.

 

Al nou document, el CCMC defensa l’eficàcia i seguretat, sobradament demostrades, de les vacunes sistemàtiques, alhora que recorda que els metges estan obligats a emprar tots els mitjans necessaris i disponibles per preservar la salut de les persones i a no fer recomanacions que no estiguin basades en l’evidència científica. 

La Generalitat ha guardonat amb les medalles i plaques Josep Trueta al mèrit sanitari a tretze professionals de la salut i set entitats, als quals se’ls reconeix la seva tasca i trajectòria a l’hora de contribuir a l’avenç i la millora de la sanitat.

Entre els distingits d’enguany hi ha el pediatre  Joaquim Ramis i Coris, l’Hospital Sant Joan de Déu i Pediatria del Pirineus.

S’ha publicat la nova versió de GALAXIA la “Guia de Actuación en Anafilaxia”, en la que ha participat, entre d’altres societats científiques l’AEP (Asociación Española de Pediatría ),  l’AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria) i la SEUP (Sociedad Española de Urgencias Pediátricas). Està dirigida a tots els professionals sanitaris, en tots els nivells d’assistència i té per objectiu proporcionar recomanacions basades en l’evidència pel reconeixement, l’avaluació del risc i el tractament dels pacients que han patit o estan en risc de patir una anafilaxi.

El dia 28 de novembre es van lliurar els Premis a l’Excel·lència 2016 del Col·legi de Metges de Barcelona.

Entre els guardonats d’aquest any està el Dr.Xavier Lucaya Layret, especialista en radiologia i pediatria, que va ser president de la nostra Societat del 1984 al 1988.

En relació a la informació facilitada per la Agència Española de Medicaments y Productos Sanitarios (AEMPS) sobre problemes en el subministrament de Tuberculina PPD Evans 2 UT/0,1 ml, la secretaria de Salut Pública del Departament de Salut ha emès una nota en la que comunica que està gestionant la compra de Tuberculin Mammalian, 5 UT, 0.1 ml, 1 ml (10 dosis) per poder garantir el subministrament a partir del 1 de gener de 2017, donat que les tuberculines existents caduquen el 31 de desembre de 2016.

La Marató de TV3 del 2016 està dedicada a l’ictus, i per reforçar el coneixement d’aquesta malaltia a les escoles, la Fundació Ictus ha proposat una campanya escolar d’informació, sensibilització i educació sobre el cervell i l’ictus, basada en el videojoc “Te la jugues?”. Aquest està pensat per a que els i les alumnes aprenguin d’una manera amena què és un ictus i saber que es pot prevenir, evitar i tractar.

La secretaria de Salut Pública del Departament de Salut ha emès una nota en la que s’informa que la distribució de vacunes contra la varicel·la als centres vacunals s’ha normalitzat. Per aquest motiu, les instruccions relatives a la nota emesa el mes de setembre de 2016 sobre la necessitat d'endarrerir temporalment la vacunació de varicel·la dels 3 anys, de la que també  us vam informar en aquesta pàgina,  queda sense efecte.

Per tant, amb les vacunes disponibles, s’han de seguir les recomanacions incloses al Calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya que inclouen la vacunació als infants als 15 mesos i 3 anys i la vacunació als adolescents susceptibles a 6è de primària.

L’AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria) ha publicat un document amb 10 preguntes que s’han de fer els pediatres per millorar la prescripció d’antibiòtics. Per respondre a moltes d’aquestes preguntes hi consten enllaços amb informació, tant pels professionals com pels pares, que poden ser d’utilitat.

L’AEP (Asociación Española de Pediatría) ha difòs una carta d’Astellas Pharma, S.A. en la que informa als profesionals sanitaris sobre la revocació de la comercialització de les diferents presentacions de l’antitussígen Dastosin.

La revista Pediatric Pulmonology ha publicat recentment la validació de l’escala de gravetat de bronquiolitis  de l’Hospital Sant Joan de Déu (BROSOD Score).  Aquesta escala, dissenyada l’any 1999, té per objectiu objectivar la gravetat dels pacients amb bronquiolitis en diferents graus per tal de determinar el tipus de tractament.

L’AEP (Asociación Española de Pediatría) ha difòs socis un comunicat del laboratori UCB Pharma S.A. que d’acord amb l’Agència Europea de Medicaments (EMA) i amb l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) informa que s’han notificat casos de sobredosi accidental amb Keppra (levetiracetam), en presentació de 100mg/ml solució oral.

La majoria dels casos s’han donat en nens entre els 6 mesos i els 11 anys d’edat.  La utilització de dispositius de dosificació inadequats (per exemple fer servir una xeringa  10 ml en lloc de la de 1 ml, el que ha portat a l’administració d’una dosi 10 vegades superior de medicament) ha estat identificada com la causa més important d’aquest  problema de seguretat.

L’AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) ha comunicat la retirada del mercat dels lots  VNS1R02C i VNS1R04B de la vacuna Neisvac  per la possibilitat que algunes unitats presentin un volumen menor i pèrdues de la suspensió.

Amb el suport de la Societat Catalana de Pediatria, la Societat Catalana de Pneumologia, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears, la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut ha publicat el document “Recomanacions per a la realització d’estudis de contactes de malalts amb tuberculosi a Catalunya”.

L’objectiu d’aquest document és desenvolupar un protocol eficient d’actuació en la investigació dels contactes dels malalts amb tuberculosi (TB) que sigui comú a tot el territori. El document s’adreça a tots aquells professionals sanitaris que treballen en la prevenció i el control de la TB des dels diferents nivells assistencials.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat una disposició del Departament de Salut que obre la convocatòria d´ajuts a la recerca en salut que vol estimular la recerca translacional en l’àmbit dels hospitals i dels centres d´atenció primària del nostre país. Aquesta convocatòria és la primera acció que es posa en marxa en el marc del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS) 2016-2020 recentment aprovat pel Govern de la Generalitat.

L’Observatori de la Infància i l’Adolescència FAROS de l’Hospital Sant Joan de Déu ha presentat una guia per oferir a les famílies pautes per a una alimentació saludable i equilibrada, aclarir conceptes i trencar els falsos mites que existeixen sobre alguns aliments. 

La  Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública ha publicat un informe, en fase preliminar, sobre la investigació epidemiològica dels quadres neurològics aguts per enterovirus en població pediàtric.

Del mes d’abril al mes d’agost del 2016 s’han notificat 112 casos de nens  ingressats en hospitals de Catalunya que complien criteris de cas.

En l’informe s’analitzen diverses dades epidemiològiques com ara ña data d’inici, l’edat o la distribució territorial.

El 7 d’octubre el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, va presentar l’Informe sobre l’abús sexual infantil a Catalunya. En la seva presentació el Síndic de greuges va alertar que l'abús sexual, com en general la violència exercida envers els infants, constitueix un fenomen que es manté sovint ocult i que presenta enormes dificultats per ser detectat i va denunciar  les mancances en les mesures per combatre’l.

 L’Agència de Salut Pública de Catalunya ha publicat la Guia tècnica per a la campanya de vacunació antigripal estacional 2016 que comença avui 24 d'octubre.

Aquest document és una actualització de la Guia tècnica per a la campanya de vacunació antigripal estacional 2015. Pretén aportar les dades necessàries per tal que el personal sanitari que ha d’intervenir en la campanya tingui la informació bàsica suficient sobre la vacunació antigripal i, en conseqüència, faci una utilització òptima de les vacunes.

S’ha presentat l’estudi “TIC i joves. Reflexions i reptes per al treball educatiu”, que analitza l’estat de la qüestió sobre l’ús que fan de les tecnologies de la informació i la comunicació les persones joves. L’objectiu de la publicació, editada per l’Observatori Català de la Joventut i elaborada per tres professores universitàries, és orientar els professionals de joventut, els educadors i la resta de persones que duen a terme actuacions en l’àmbit de la joventut. 

La Conselleria de Salut ha presentat aquest mes d’octubre  els resultats de l’Enquesta de Salut de Catalunya, que estudia la percepció de la població catalana sobre la seva salut, els estils de vida i la utilització dels serveis sanitaris.

Coincidint amb el de la Pediatria que es va celebrar el 5 d’octubre, l’AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria) ha publicat un doument de posicionament sobre el model d’assistència infantil.

Com cada any, el CAV-AEP (Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría) ha publicat les seves recomanacions sobre la vacunació antigripal en nens i adolescents.

El Comitè de Nutrició de l’AEP (Associació Española de Pediatría) ha elaborat un decàleg sobre la importància de la llet en l’etapa infantil.

 

 

 

El  Comitè de Lactància Materna de la AEP (Asociación Española de Pediatría) ha elaborat un tríptic informatiu sobre l’alimentació amb lactància materna en els nens hospitalitzats, recalcant la importància de continuar alletant als bebès quan estan malalts y assenyalant alguns consells dirigits tant als pares como als professionals.

 

 

Els mitjans de comunicacions i xarxes socials s’han fet ressò aquests dies de la notícia publicada per la FACUA (Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción) el passat 19 de setembre amb el títol “El medicamento para niños Dalsy omite en su prospecto algunos efectos secundarios”,  el que ha generat força preocupació en les famílies amb nens en tractar-se d’un medicament d’ús freqüent.

Arran d’aquesta notícia l’ AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) ha publicat una nota puntualitzant alguns aspectes sobre aquest colorant. 

El Departament ha actualitzat recentment els documents relacionat amb la Síndrome Respiratòria de l’Orient Mitjà Nou coronavirus (MERS-CoV) pel que fa al procediment d’actuació davant de casos sospitosos,  les recomanacions als viatgers en pelegrinatge a la Meca, un document de preguntes més freqüents. 

El passat 1 de setembre de 2016 es van fer públics els primers dos casos de febre hemorràgica de Crimea-Congo (FHCC) en humans a l’Estat Espanyol. Els pacients van ser atesos a un hospital de la Comunitat de Madrid i es va produir un desenllaç fatal en un dels casos.

Arran d’aquest casos el Departament de Salut ha elaborat un protocol d’actuació davant casos sospitosos de FHCC.

La Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut ha emès una nota informativa que revisa les recomanacions de vacunació contra la parotiditis a Catalunya com a resposta a les consultes dels professionals sanitaris al Programa de Vacunacions relacionades amb la vacunació contra aquesta malaltia.

L’AEMPS (Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios) ha emès una nota informant de les noves restriccions d’ús de la nitrofurantoïna.

Atès que s’han notificat reaccions adverses greus, especialment pulmonars o hepàtiques en tractaments profilàctics perllongats o intermitents de mesos de duració, l’AEMPS recomana utilitzar la nitrofurantoïna exclusivament en tractament curatiu de cistitis agudes, no com a  profilaxi, amb una duració del tractament limitat a un màxim de 7 dies, i només en dones  i a partir dels 3 mesos d’edat.

La Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut ha emès un comunicat en el que recorda que no es poden administrar vacunes adquirides fora dels canals habituals de medicaments entenent com a tals les farmàcies ubicades fora de l'Estat Espanyol o per Internet.

L’AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria) ha presentat la “Guía para centros docentes. Manejo práctico de los problemas pediátricos más frecuentes”.

Aquesta publicació vol ser una ajuda pels professors i altres professionals que treballen  en centres escolars  a l’hora de tractar els problemes de salut més freqüents, urgents o no,  que puguin presentar els nens quan són a l’escola. 

El Departament de Salut ha presentat la Guia d’antídots per als centres hospitalaris de Catalunya. El document exposa recomanacions sobre els antídots de què haurien de disposar els hospitals del país, en funció de la complexitat assistencial de la incidència d’una determinada intoxicació i de la ubicació geogràfica i la dificultat per mantenir-ne l’estoc, atès que alguns són productes estrangers. 

Ahir 4 de juliol va sortir publicada al DOGC l’Ordre per la qual  per la qual s'actualitza el calendari de vacunacions sistemàtiques a Catalunya. Aquesta Ordre entra en vigor avui dia 5 de juliol.

El Comitè de Seguretat i Prevenció de Lesions no Intencionades de l’AEP (Asociación Española de Pediatria), en col·laboració amb d’altres professionals, ha publicat una Guia per a pares sobre la prevenció de lesions no intencionades a la edat infantil.

L’objectiu de la guia és donar a aquelles persones que estan en l’entorn dels nens, tant pares, com avis, cuidadors i personal de centres infantils, els coneixements  per garantir la seva seguretat i saber-los atendre en cas que es produeixi una lesió.  

El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) ha presentat l’informe “La precarietat laboral del col·lectiu mèdic. Realitats i propostes”, elaborat pel Gabinet d’Estudis Col·legials.

L’informe analitza de manera exhaustiva les condicions laborals dels metges, tant del sector sanitari públic com del privat, amb especial atenció al grup dels professionals més joves.

Un cop constatat el panorama de precarietat laboral i identificats els elements que el determinen, el CoMB alerta que cal actuar de manera activa i contundent. Per això, proposa un Pla de Xoc en el qual formula una sèrie de propostes que permetin revertir la situació.   

Amb la col·laboració de professionals de diferents societat científiques i coordinada per la Dra. Beatriz Espín  s’acaba de publicar la “Guia de estreñimiento en el niño”.

 

Segons es recull en el pròleg d’aquest guia el seu objectiu és ser una eina útil per tots aquells especialistes que atenen a nens amb restrenyiment en diferents nivells assistencials (urgències, primària i especialitzada)  i té una vocació eminentment pràctica i amb la intenció de ser el  més completa i versàtil possible.

L’AEPAP (Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria) ha presentat un nou decàleg el  “Decàleg de la diarrea aguda”.

Aquest decàleg, i tota la resta publicats amb anterioritat, es poden trobar en català, castellà, euskera i gallec a la web Familia y Salud de l’AEPap 

Durant el Congrés de l’AEP que ha tingut lloc recentment a València s’ha presentat el decàleg “Importancia de la leche en la etapa infantil”, que ha elaborat l'AEP en col·laboració amb la Fundación Española de Nutrición (FEN) i la Fundación Iberoamericana de Nutrición (FINUT).

Aquest document subratlla la importància de mantenir un consumo adequat de llet i productes lactis durant els primers anys de vida, atès que aquest aliment suposa l’aportació fonamental de nutrients imprescindibles pel bon desenvolupament dels nens.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat diverses mesures per impulsar i coordinar les actuacions en matèria de protecció de la infància i l'adolescència davant els maltractaments, situant així la lluita contra el maltractament infantil al mateix nivell que la lluita contra la violència masclista i garantint la màxima protecció dels menors.

De la tasca que duu a terme el Síndic de Greuges arran de les queixes rebudes, les actuacions d’ofici realitzades, les visites i els contactes amb infants i adolescents, se’n deriven determinades recomanacions, formulades en diversos informes i altres documents emesos per la institució, que cal posar en primera línia perquè constitueixin una guia d’actuació per a les institucions, especialment el Parlament, el Govern i l’Administració de la Generalitat.

 

En aquest informe es recullen trenta recomanacions que responen a mesures concretes que el Síndic considera clau per a una garantia adequada dels drets dels infants. 

L’Hospital de Sant Pau ha celebrat recentment els 40 anys del primer trasplantament de moll d’os realitzat a l’Estat, implulsat pel Dr.Josep Cubells, aleshores cap de Pediatria d’aquest Hospital. El trasplantament es va fer en un noia de 13 anys, afecta d’una leucèmia.

L’AQuAS (Agència de Qualitat i Avaluacions Sanitàries de Catalunya) ha publicat un monogràfic sobre l'hospitalització en centres del SISCAT (Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya ), els anys 2012 i 2013, dels nadons amb gran prematuritat.