GRUPS DE TREBALL

Grup de Gastroenterologia

Coordinador: Inés Loverdos - iloverdos@tauli.cat
Coordinador adjunt: Gemma Pujol | Isa Masiques - gpujol@sjdhospitalbarcelona.org | imasiques@gmail.com
Juny
7
2023
Dimecres, 7 de juny de 2023 | 19:00 | Semipresencial
Octubre
18
2023
Dimercres, 18 d'octubre de 2023 | 19:00 | Online
Desembre
20
2023
Dimecres, 20 de desembre de 2023 | 19:00 | Online
Febrer
21
2024
Dimecres, 21 de febrer de 2024 | 19:00 |Online
Abril
17
2024
Dimecres, 17 d'abril de 2024 | 19:00 | Online
Juny
19
2024
Dimecres, 19 de juny de 2024 | 19:00 | Online
07/07/2022
Memoria2021-2022
08/07/2021
08/07/2021